KONTAKTUPPGIFTER:


Föreningen Tivedens Guider

En ideell Förening sedan 2015

Styrelsens säte: Laxå kommun

Adress:
c/o Hamgården
Baggekärr 8
697 95 Tived


Kontaktpersoner:

Cecilia Söderberg (ordf.)

tel 073-500 26 27


Marian van Ham (kassör)

tel 070-680 30 33


e-post: info@tivedensguider.se

hemsida: www.tivedensguider.se